Letterlijk Leiden: een themamaand vol literatuur in Leiden

In een periode waarin het verlangen naar contact en uitstapjes groot is, worden hier en daar al wat evenementen georganiseerd. Guido Marchena, de Leidse cultuurmakelaar, organiseert samen met kennismakelaar Lara Ummels aan het eind van 2021 een letterenmaand in Leiden. Op dit moment wordt er hard nagedacht over de precieze invulling hiervan. Marchena wil een […]

De lijnen worden uitgezet

Letteren en Leiden: een voor zichzelf sprekende combinatie in onze universiteitsstad vol schrijvers waar de gedichten op de muren staan. Tijdens een vorig overleg werd besloten om eind 2021 een eerste editie van een letterenmaand te organiseren. Sindsdien gebeurde er veel: er is een projectleider betrokken die aan de slag is gegaan met een planning […]