Letterlijk Leiden: een themamaand vol literatuur in Leiden

In een periode waarin het verlangen naar contact en uitstapjes groot is, worden hier en daar al wat evenementen georganiseerd. Guido Marchena, de Leidse cultuurmakelaar, organiseert samen met kennismakelaar Lara Ummels aan het eind van 2021 een letterenmaand in Leiden. Op dit moment wordt er hard nagedacht over de precieze invulling hiervan.

Marchena wil een breed draagvlak creëren voor de organisatie. Zo heeft de cultuurmakelaar verschillende partijen uitgenodigd om te brainstormen over de letterenmaand. Denk hierbij aan mensen van BplusC, Leiden Kennisstad of de Universiteit Leiden. In deze themamaand komt de focus op de literatuur in Leiden te liggen. In onze Sleutelstad staat immers niet alleen de oudste universiteit van Nederland, maar ook het Instituut voor de Nederlandse Taal. Daarnaast speelde Leiden in de zestiende eeuw een belangrijke rol bij de opkomst van de boekdrukkunst. De beroemde drukker Christoffel Plantijn werkte namelijk veelal vanuit de plek waar nu sociëteit Minerva zit.

Literatuurstad

Dat Leiden en literatuur vaak in één adem genoemd worden, is dus niet zo gek. Reden te meer voor Marchena en Ummels om een literair evenement te organiseren. Letterlijk Leiden heeft twee hoofdlijnen uitgezet: in eerste instantie richt het zich op kennis, educatie en participatie. De tweede lijn is het verdiepen van de kennis. Het streven is om meer mensen aan het lezen te krijgen en het plezier hierin te doen toenemen. Educatie is een belangrijk oogmerk voor Letterlijk Leiden, wat overigens momenteel nog een werktitel is. Zo wil men onder andere laaggeletterden bereiken, om deze groep beter te leren lezen en enthousiast te maken voor literaire activiteiten. Er liggen inmiddels al heel wat ideeën op tafel, van het motiveren van VMBO-instellingen en buitenwijken tot het aanspreken van verschillende jongerenorganisaties. Op deze manier wordt duidelijk dat de themamaand voor iedereen is.

Daarnaast hoopt de organisatie Leiden bekender te maken als literatuurstad. Dit met het oog op 2022; Leiden is in dat jaar de European City of Science. “We willen Leiden de plek geven die het toekomt,” vertelt Marchena. “Het is namelijk een belangrijke stad op het gebied van literatuur, denk alleen al aan de talige instituten en de universiteitsbibliotheek. De themamaand in 2021 is daarom eigenlijk een soort pilot voor het jaar erna.”

Een van ideeën over de hoofdevenementen om Leiden op de literaire kaart te zetten moet plaatsvinden in de ‘Bibliotheca Thysiana’, de bibliotheek op de hoek van het Rapenburg. Het idee is dat een gerenommeerd schrijver een lezing komt houden. Het voordeel is, met het oog op de ontwikkelingen rondom het coronavirus, dat dit event mogelijk ook online kan worden gehouden. Dit geldt naar alle waarschijnlijkheid voor een groot deel van de literaire programmering. Een prettige bijkomstigheid is dat zo niet alleen Leidenaren betrokken worden, maar ook mensen van buiten de Singels.

Momenteel wordt er nog druk gediscussieerd over de exacte planning van de themamaand. Er zijn talloze ideeën aangedragen. Uiteraard heeft de coronasituatie in die periode invloed op de mogelijkheden voor online en offline evenementen. Wel staat vast dat de activiteiten eind 2021 plaatsvinden. Zo zal Leiden letterlijk kunnen pronken als een stad van de letteren.