Onze missie

  • Wij geloven in de kracht van het geschreven en gesproken woord om maatschappelijke debatten richting te geven en maatschappelijke verandering aan te jagen.
  • Wij bemoedigen en stimuleren jonge lezers om zich te ontwikkelen in de letteren, als lezers en makers.
  • Wij weten dat de letteren veel meer zijn dan alleen het geschreven boek en werken daarom actief samen met organisaties in alle kunstvormen.
  • Wij steunen makers die passen bij het Leidse DNA en bieden hen een podium om hun gedachtegoed en kunst aan een groot publiek te presenteren.
  • Wij versterken bestaande literaire initiatieven in de stad en zoeken waar mogelijk naar manieren om initiatieven te versterken en verdiepen. Gezamenlijk vergroten we het bereik en de inhoudelijke waarde van de letteren in al haar verschijningsvormen.