Merlijnlezing door Gert Oostindie

De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, Nederlands extreem geweld, hedendaagse debatten.

De laatste koloniale oorlog, 1945-1949

De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, Nederlands extreem geweld, hedendaagse debatten.

In deze lezing verweeft Gert Oostindie twee lijnen: enerzijds de (voor)geschiedenis van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, anderzijds de historiografische, maatschappelijke en politieke debatten over deze oorlog. Hij doet dit mede op basis van zijn ervaringen als een van de onderzoeksleiders van het door de Nederlandse overheid gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950’. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek werden begin 2022 samengevat in Over de grens. Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949.

Over de spreker

Gert Oostindie is emeritus hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en was tot eind 2021 directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW). Hij publiceerde zo’n dertig boeken over de koloniale en postkoloniale geschiedenis van Nederland, waaronder Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen (2010), Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (2015) en Over de grens. Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949 (et al, 2022).

Meer informatie en aanmelden

Deze lezing vindt zowel op locatie plaats (Lipsius, zaal 228) als online. Aanmelden om fysiek bij de lezing aanwezig te zijn is voor Merlijnleden niet nodig. Niet-leden graag aanmelden via lhdmerlijn@gmail.com. Voor de online lezing is aanmelden verplicht: u ontvangt dan een dag tevoren de link naar de lezing van ons. Een link om aan te melden voor online volgt in de loop van september.