Albert Verweylezing 2022 door Christiaan Weijts: Het empathische complot

Het empathische complot

Als fictieschrijver voel je je anno 2022 een beetje in je hemd gezet door complotsmeders en samenzweerders. Zij bedienen zich van dezelfde technieken die we storytelling zijn gaan noemen, en die inmiddels breed in zwang zijn, van brand-marketing tot traumatherapie.

Welk gezag kan fictie nog hebben in een tijd van fake news? Volgens Christiaan Weijts onderscheidt de romanschrijver zich van de storyteller doordat hij in essentie een komediant is. Zelfs als hij tragedies schrijft is hij een speler, een deugniet, een sit-down comedian.

Maar wie wil er nog humor en ironie in een tijd die schreeuwt om ernst, waarin meer en meer grappen ‘niet meer kunnen’, waarin sensitivity readers moeten voorkomen dat literatuur op de verkeerde manier ontregelt, en we op TikTok leren dat boeken vooral een booster zijn voor ons vermogen tot empathie?

In zijn Albert Verweylezing ontmaskert Weijts het sluipende complot tegen de saters en de demonen, tegen de vernietigende nee-zeggers en de komische oergrond van alle schrijfkunst. Want nee, de meeste boeken deugen niet.