7

dec

Studium Generale: Huizinga voordracht 4

Studium Generale staat stil bij het leven en werk van cultuurfilosoof Johan Huizinga in een reeks woensdagavondlezingen.

Op 7 december a.s. is het 150 jaar geleden dat de Nederlandse historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (Groningen, 7 december 1872 – De Steeg (Gld.), 1 februari 1945) werd geboren. Hij was hoogleraar algemene geschiedenis in Leiden van 1915 tot zijn vrijwillig ontslag in 1942. Zijn werken blijven wereldfaam genieten. Leiden University Press (LUP) publiceerde de afgelopen jaren standaardedities van Herfsttij der middeleeuwen in het Nederlands en het Engels. LUP bereidt nu een nieuwe Engelse vertaling van Homo ludens voor. De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) zijn verantwoordelijk voor de internationale website https://Huizinga-Online.nl. Alle reden voor Studium Generale om eveneens stil te staan bij Huizinga’s leven en werk.

Lezingen:

Woensdag 16 november:
Voordracht 1: Huizinga’s belang – vooruitblik · Mijn weg tot de historie · Het Land van Menno · Spelenderwijs door het gymnasium · Studie en studentenleven in Groningen · Zijn tekentalent · Belangstelling voor de eigentijdse kunst, letterkunde en maatschappij · Vergelijkende taalwetenschap in Leipzig.

Woensdag 23 november:
Voordracht 2: Leraar geschiedenis in Haarlem · Melancholie · Een gelukkig huwelijk met Mary V. Schorer · Belangstelling voor de taal- en letterkunde van Voor-Indië · Publiceren om hogerop te komen · Zijn uitgever Tjeenk Willink · Hoogleraar in Groningen · Inaugurele rede · Zijn eerste werkzaamheden en oriëntatie · de Ommelanden, de Nederlanden, de hele wereld.

Woensdag 30 november:
Voordracht 3: Een ingeving langs het Damsterdiep · de kunst der Van Eycks en tijdgenoten · Nationaal besef en de Bourgondische Nederlanden · De schok van het persoonlijk verlies · de ‘Grote Oorlog’ · Modelstudie over de Verenigde Staten · Een onderschat werk: zijn Geschiedenis van de Groningse Universiteit in de negentiende eeuw · Herfsttij der Middeleeuwen.

Woensdag 7 december:
Voordracht 4: Overstap naar Leiden · Voor Renaissance en Humanisme geen gebruik meer · De biografie van Erasmus · De biografie van Jan Veth · Vertalingen van Herfsttij en Erasmus en internationale faam · Reis naar de Verenigde Staten.

Woensdag 14 december:
Voordracht 5: 1933 Annus horribilis · Het plagiaat van Colenbrander · Een nazi geweigerd aan de Leidse universiteit · Cornelis van Vollenhoven en de Vereniging Grotius. Lid van de Volkenbondscommissie voor Intellectuele Samenwerking · Rectoraatsrede · In de schaduwen van morgen · Homo ludens · Huizinga en het Huis van Oranje · Nieuw huiselijk geluk.

Woensdag 21 december:
Voordracht 6: ‘Deze verpeste wereld’ · De ‘bezetter’ · Taak van de Universiteit · Illegale diesbijeenkomsten · Drie maanden gegijzeld in St. Michielsgestel · Balling in De Steeg · Huldiging bij zijn 70ste verjaardag · De Slag om Arnhem · Opnieuw Grotius. Overlijden op 1 februari. Herbegrafenis in Oegstgeest · De verzamelde werken · Huizinga’s belang – terugblik.

Spreker

Dr. Anton van der Lem (1954) is historicus en heeft al vele werken aan Huizinga gewijd. Voor zijn onderzoek gebruikt hij de persoonlijke en wetenschappelijke nalatenschap van Huizinga, daartoe mede in staat gesteld door Huizinga’s kinderen en kleinkinderen. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving (1997). Vervolgens kwam hij in dienst van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) ten behoeve van de Inventaris van het archief van Johan Huizinga & Bibliografie 1897-1997 (1998). De UBL liet hem niet meer gaan tot zijn pensionering als conservator oude drukken in 2020. Hij blijft aan de UBL verbonden als Scaliger Fellow om zowel de hierna genoemde site als zijn eigen Huizinga-onderzoek voort te zetten.